Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren (webstatistieken).

Shell GTL Fuel

De verstedelijking neemt toe. En daarmee het aantal voertuigen en dus de luchtverontreiniging als gevolg van uitlaatgassen. Wanneer u de lokale uitstoot van uw wagenpark vermindert, zorgt u direct voor een betere luchtkwaliteit. Hiermee kunt u voldoen aan lokale milieuvoorschriften, versterkt u uw bedrijfsimago en verbetert u bovendien het welzijn van uw medewerkers.

Lokale uitstoot verminderen

Door over te gaan van diesel naar Shell GTL Fuel (Gas-To-Liquids), kunt u dit per direct realiseren. Deze vloeibare brandstof, gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Hierdoor produceert uw wagenpark minder lokale uitstoot zoal stikstofoxiden, NOx, SOx en zwaveloxiden en is er sprake van minder zichtbare zwarte rook (fijnstof).

Voordelen Shell GTL Fuel

 • Vermindert de lokale uitstoot
 • Kan zonder aanpassingen direct in bestaande (zware) dieselvoertuigen worden gebruikt
 • Is geschikt voor zowel oudere als nieuwe dieselmotoren
 • Kan helpen om het geluid van de motor te verminderen

Hoe wordt Shell GTL Fuel gemaakt?

Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces. Het productieproces bestaat in het kort uit drie belangrijke stappen:

 1. Gasificatie: door gedeeltelijke oxidatie van aardgas wordt synthesegas (CO en H2) gemaakt
 2. Synthese: het synthesegas wordt bij lage temperatuur omgezet in vloeibare koolwaterstoffen met als resultaat een synthetische ruwe olie
 3. Hydrokraken: de ruwe olie wordt opgesplitst in paraffinische producten van hoge kwaliteit

Shell GTL Fuel eigenschappen

 • Nagenoeg vrij van zwavel en aromaten
 • Helder (als water)
 • Vrijwel reukloos
 • Hoog cetaangetal (75-80)
 • Niet-toxisch
 • Goed biologisch afbreekbaar
 • Goede koude-vloei-eigenschappen

Downloads:

Shell GTL productbrochure (.pdf)

Product Information Sheet (.pdf)

Veiligheidsinformatieblad (.pdf)